Overzicht:

Alimentatie en kinderen: een socio-economisch profiel

TitleAlimentatie en kinderen: een socio-economisch profiel
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsGhysels, J., & Vercammen K.
Book TitleAlimentatie en Kinderen
EditionCentrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Pagination1-17
PublisherIntersentia
Place PublishedAntwerpen/Oxford
ISSNISBN 978-94-000-0068-1
Abstract

Ongeveer een kwart van de Vlaamse gezinnen met kinderen is potentieel rechthebbend wat betreft alimentatiegelden voor kinderen. In deze bijdrage wordt een profiel geschetst van moeders (zij vormen het gros van de ouders die op dergelijke gelden kunnen rekenen) die alimentatiegeld ontvangen. Uit de analyse blijkt onder meer dat het profiel van deze vrouwen nauwelijks verschilt van dat van andere moeders, zij het dat zij vaker alleenstaand zijn. Verder blijkt dat alleenstaande moeders een veel hoger armoedepercentage laten noteren dan nieuw samengestelde gezinnen, zelfs als ze alimentatiegeld ontvangen. Niettemin vormen alimentiegelden voor deze gezinnen vaak een belangrijke financiële bron – zonder deze vorm van inkomen, stijgt het armoedecijfer voor deze gezinstypes tot een uitzonderlijk hoog cijfer (ca. 38%).

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020