Overzicht:

Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat

TitleHet trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2003
AuthorsCantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V.
JournalBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Volume2
Pagination399-435
PublisherMinisterie van Sociale Voorzorg
Place PublishedBrussel
ISSNISSN 0035-0834
Abstract

Dit artikel herneemt, actualiseert en verfijnt de middelindicatoren die het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) presenteerde in november 2001 (1). Aan de hand van lange termijnreeksen werd daarin de welvaartsontwikkeling en doelmatigheid van de minimumbescherming in de sociale zekerheid nagegaan. Dit artikel vervolledigt die resultaten met gegevens voor de meest recente periode. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de jongste beleidsmaatregelen inzake fiscale en parafiscale lastenverminderingen evenals naar de verhogingen van de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid. Aan de hand van het simulatiemodel STASIM (cf. infra) wordt voor een aantal typegezinnen de impact van deze maatregelen nagegaan op de
hoogte van het netto gezinsinkomen. Gekoppeld aan de eerdere resultaten geeft een vergelijking van de aldus berekende netto-gezinsinkomens met een aantal macro-welvaartsindicatoren (Nationaal Inkomen per capita, gemiddelde brutolonen, gemiddelde nettolonen) een beeld van hoe het de gezinnen aan de onderkant is vergaan
gedurende de voorbije decennia en tijdens de meest recente periode van actief welvaartsstaatbeleid in het bijzonder. Verder documenteren we in dit artikel nog de evolutie van de omvang van de afhankelijkheidsvallen alsmede de spanning tussen de minimum- en maximumuitkeringen. In dit artikel gaan we ook uitgebreid in op wat we één van de belangrijkste beleidsvraagstukken van de komende tijd beschouwen, namelijk het vraagstuk hoe de bodem van de welvaartsstaat structureel kan gevrijwaard blijven. We voeren aan dat dit beleidsvraagstuk met enig recht ‘het trilemma van de sociale zekerheid’ mag genoemd worden.

URLhttp://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2003/btsz_02_2003_nl.pdf
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020