Overzicht:

Het trilemma van de sociale zekerheid

TitleHet trilemma van de sociale zekerheid
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2003
AuthorsCantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V.
JournalOver.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE
Volume13
Issue3
Pagination218-222
PublisherAcco
Place PublishedLeuven
ISSNISSN 1379-7034
Abstract

Onze sociale zekerheid dient drie doelen: het waarborgen van een minimumbescherming, het waarborgen van de verworven levensstandaard en de bevordering van de maatschappelijke (lees arbeids-) participatie. Deze bijdrage laat zien hoe moeilijk het de afgelopen decennia is gebleken deze doelstellingen gezamenlijk na te streven. Voor de toekomst verschijnt er dan ook een belangrijke beleidskwestie die de kern van ons sociale zekerheidsstelsel raakt, namelijk of en onder welke voorwaarden de drie doelstellingen van onze sociale zekerheid nog kunnen gevrijwaard blijven. Omdat minimumbescherming essentieel blijft voor armoedebestrijding en onze bevindingen een achterblijven van de sociale minima op de algemene welvaart aangeven, argumenteren we in deze bijdrage dat de ‘eerste orde doelstelling’ van de sociale zekerheid (minimumbescherming) in de toekomst prioritaire beleidsaandacht behoeft.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020