Overzicht:

Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België

TitleSociale zekerheid, transferten en federalisme in België
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2007
AuthorsCantillon, B., & De Maesschalck V.
JournalBelgisch tijdschrift voor sociale zekerheid
Volume49
Issue2
Pagination379-408
PublisherFederale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Place PublishedBrussel
ISSNISSN 0771-1530
Abstract

In het eerste deel van deze bijdrage worden de oorzaken, de omvang en de effecten van de regionale transferten inzake sociale zekerheid (uitgezonderd de ziektekostenverzekering in kaart gebracht op basis van representatieve inkomensbevragingen van de Belgische bevolking. We maken een schatting van de omvang van de verschillen inzake socialezekerheidsinkomsten en -uitgaven tussen Vlaanderen en Wallonië, gaan na in welke mate de stromen toe te schrijven zijn aan objectieve verschillen in de sociaaldemografische en economische structuur van de regio’s en bekijken de gevolgen van de territoriale geldstromen voor de verschillen in niveaus van welvaart, armoede en inkomensongelijkheid tussen en binnen de regionale entiteiten.

In het tweede deel van deze bijdrage worden enkele beschouwingen gewijd aan de plaats van de sociale zekerheid in het Belgische federale model. We trachten te definiëren onder welke voorwaarden en omstandigheden de regionale socialezekerheidstransferten problematisch (kunnen) zijn en formuleren enkele overwegingen voor het beleid.

URLhttp://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2007/btsz_02_2007_nl.pdf
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019