Overzicht:

Hoe sociaal wordt de regering Di Rupo I?

TitleHoe sociaal wordt de regering Di Rupo I?
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2012
AuthorsVan Lancker, W., & Pintelon O.
Journal Samenleving en Politiek
Volume19
Issue1
Pagination23-31
Date Published01/2012
Abstract

In deze bijdrage nemen we het sociale luik van het regeerakkoord van de regering Di Rupo I onder de loep. We bekijken het akkoord vanuit de bril van de sociale bescherming in de ruime zin en concentreren ons op drie grote thema’s: tewerkstelling, armoedebestrijding en de combinatie arbeid-gezin. We willen benadrukken dat onze evaluatie kritisch maar noodgedwongen bescheiden zal zijn. Het gaat om een inschatting van de effecten van een aantal voorgestelde maatregelen en hervormingen zonder eigen empirische analyses te verrichten. Daarnaast zijn verschillende details van de hervormingen nog niet gekend of kunnen die nog worden bijgestuurd. Een regeerakkoord is, ten slotte, geen dogma: het daadwerkelijke beleid hoeft niet altijd perfect te sporen met het afgesproken akkoord. Ondanks het feit dat onze inschatting onderhevig is aan heel wat onzekerheid, geloven we desalniettemin dat we op een aantal ‘verborgen gebreken’ kunnen wijzen. Hopelijk kan dit een inspiratiebron zijn voor regeringspartijen die willen waken over de welvaart en het welzijn van alle burgers - ook van de zwaksten in de samenleving.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020