Overzicht:

Lietuvos Statistinių Duomenų Panaudojimas Mokesčių-Išmokų Mikrosimuliaciniuose Modeliuose

TitleLietuvos Statistinių Duomenų Panaudojimas Mokesčių-Išmokų Mikrosimuliaciniuose Modeliuose
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2012
AuthorsIvaškaitė-Tamošiūnė, V., & Salanauskaite L.
JournalSocial Technologies
Volume2
Issue1
Pagination156–171
Translated TitleThe use of Lithuanian statistical data in the tax-benefit microsimulation models
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020