Overzicht:

Een tweesporenbeleid inzake kinderarmoede

TitleEen tweesporenbeleid inzake kinderarmoede
Publication TypeReport
Year of Publication2014
AuthorsVandenbroeck, M., & Van Lancker W.
Series TitleVLAS-studies 14
Pagination34
Date Published06/2014
PublisherVlaams Armoedesteunpunt
Place PublishedAntwerpen
Abstract

Wat leren we uit het wetenschappelijk onderzoek voor een effectief beleid dat inzet op kinderarmoede? Dat is het onderwerp van dit dossier. We doen dat op twee gebieden: early childhood education and care (ECEC of de verzamelterm voor kinderopvang, kleuterschool en opvoedingsondersteuning) en de kinderbijslag. Dat betekent niet dat een beleid dat de kinderarmoede bestrijdt kan volstaan met in te zetten op deze twee domeinen. Het zijn echter wel twee Vlaamse bevoegdheden die een belangrijke bijdrage kunnen leveren en die gerelateerd zijn aan het hebben van kinderen. Wat de kinderopvang betreft stellen we vast dat de toegankelijkheid van de kinderopvang voor gezinnen in armoede moet verbeteren om een verschil te kunnen maken. We geven ook concreet aan wat de knelpunten zijn en hoe die kunnen aangepakt worden op het niveau van het lokale en bovenlokale beleid en op het niveau van de voorzieningen. Wat de kleuterschool betreft, scoort Vlaanderen internationaal hoge ogen doordat de behoefte volledig gedekt wordt. De knelpunten situeren zich hier vooral in de begrijpbaarheid en de bruikbaarheid voor gezinnen in armoede en voor gezinnen met een migratieachtergrond. Ook wat de relatie met ouders betreft kan nog een tandje bij gestoken worden. De kinderbijslag heeft een directe impact op het gezinsinkomen en kan zo het armoederisico van (gezinnen met) kinderen rechtstreeks verminderen. Om dat te bewerkstelligen moet het kinderbijslagstelsel hervormd worden en moeten meer middelen selectief worden ingezet. De overheveling van de bevoegdheid voor de kinderbijslagen naar de gemeenschappen is hiervoor het uitgelezen moment, maar een hervorming mag nooit een achteruitgang betekenen wat performantie en effectief bereik van de gezinnen betreft. We bespreken tot slot enkele mogelijkheden en valkuilen om tot een geïntegreerd kindbeleid in Vlaanderen te komen. We concluderen dat kinderbijslagen en ECEC een tandem vormen, en dat beide beleidssporen even belangrijk zijn in het bestrijden van kinderarmoede.

URLhttp://www.vlaamsarmoedesteunpunt.be/download.aspx?c=.VLAS&n=108630&ct=108630&e=330376
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019