Overzicht:

Want aan eenieder die heeft, zal gegeven worden: het Belgische systeem van dienstencheques

TitleWant aan eenieder die heeft, zal gegeven worden: het Belgische systeem van dienstencheques
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2014
AuthorsMarx, I., & Vandelannoote D.
Refereed DesignationRefereed
JournalBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Volume2014/3
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020