Overzicht:

Uitdagingen van een Activerende Bijstand die Verkleurde. Naar een Nieuwe Verhouding tussen Federaal en Lokaal?

TitleUitdagingen van een Activerende Bijstand die Verkleurde. Naar een Nieuwe Verhouding tussen Federaal en Lokaal?
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2011
AuthorsCarpentier, S.
JournalWelzijnsgids
Volume82
Pagination53-80
KeywordsActivering, Decentralisatie, Migratie, Sociale bijstand
Abstract

In dit artikel worden de maatschappelijke evoluties beschreven die de voorbije decennia plaatsgrepen, en de uitdagingen en dilemma's die ze meebrengen voor een rechtmatig en doelmatig bijstandsbeleid. Bij het schetsen van deze tendensen staan de minimuminkomensbescherming en de activeringstaak van het bijstandsstelsel centraal. De voornaamste evoluties zijn de toename van het aantal bijstandsgerechtigden en hun concentratie in de grootsteden, het Brusselse en Waalse gewest, de stijging van het aantal migranten in de bijstandspopulatie en de uitkeringen die te laag blijven voor een menswaardig bestaan, de activeringsturn, de blijvende grote doorstroom van bijstandsgerechtigden, de federalisering, de toename van het aantal diensten betrokken bij het design en de uitvoering van het welzijns- en tewerkstellingsbeleid en het ontstaan van een financieel patchwork. De geschetste evoluties brengen enkele knelpunten aan het licht en we geven een insteek voor het maatschappelijk debat hierover. Ten eerste is de verhoging van de minima wenselijk om een menswaardig bestaan te garanderen. Ten tweede is er om diverse redenen nood aan nieuwe coördinatiestructuren: het beleid van dit residueel stelsel is inherent meerlagig geworden, er is veel lokale discretionaire ruimte omdat het activeringsparadigma individuele verantwoordelijkheid en verdienste centraal stelt en maatschappelijke actoren krijgen te maken met het gedifferentieerde lokale beleid en zien door het bos de bomen niet meer. We zien een rol weggelegd voor een centraler aangestuurde decentralisatie, mits ook eventuele aanpassing van het financiële plaatje. Ten derde is er de vraag naar de rol van de bijstand naar nieuwkomers.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020