Overzicht:

Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als benchmark voor het beoordelen van de adequaatheid van de minimuminkomensbescherming.

TitleReferentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als benchmark voor het beoordelen van de adequaatheid van de minimuminkomensbescherming.
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsStorms, B., & Van Thielen L.
JournalActueel, informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad
Volume17
Issue3
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019