Overzicht:

Referentiebudgetten en minimuminkomensbescherming in België

TitleReferentiebudgetten en minimuminkomensbescherming in België
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsStorms, B., & Bogaerts K.
EditorDierckx, D., Oosterlynck S., Coene J., & Van Haarlem A.
Book TitleArmoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2012
Chapter3
Pagination73-90
PublisherLeuven
Place PublishedAcco
Abstract

In dit hoofdstuk wordt een lans gebroken voor het gebruik van referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als instrument om de doeltreffendheid van de minimum inkomensbescherming in ons land te meten. We bespreken achtereenvolgens wat we verstaan onder het begrip maatschappelijke participatie, welke noodzakelijke individuele en maatschappelijke voorwaarden hiervoor dienen te worden vervuld en onder welk grensinkomen op lange termijn volwaardige maatschappelijke participatie onmogelijk wordt. Vervolgens tonen we aan waarom deze referentiebudgetten geschikter zijn om de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming te beoordelen dan de armoederisicograad. Daarna bespreken we de adequaatheid van de minimuminkomens. We besluiten dit hoofdstuk met de boodschap dat de referentiebudgetten een geschikt intrument zijn, dat politici kunnen hanteren voor het voeren van een beleid gericht op sociale participatie en sociale inclusie.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020