Overzicht:

De armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2016

TitleDe armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2016
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsVan Lancker, W., Vinck J., & Cantillon B.
PublisherCentrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2016
Pagination19
Date Published07/2016
Abstract

De Vlaamse regering sloot op zaterdag 28 mei 2016 een akkoord over de hervorming van de toekomstige, Vlaamse kinderbijslag. Gegeven het belang van de kinderbijslag voor de welvaartspositie van gezinnen met kinderen geven we in dit CSB Bericht de resultaten van enkele simulatie oefeningen omtrent de armoede- en verdelings-impact van de nieuwe architectuur van de kinderbijslag, zoals die wordt weergegeven in de Conceptnota van de Vlaamse Regering. We focussen op de gevolgen voor het armoederisico van (gezinnen met) kinderen en op de verdeling van winnaars en verliezers naar inkomen en gezinstype. We leggen daarbij bijzondere nadruk op de gevolgen van het al dan niet indexeren van de bedragen van de kinderbijslag. Tevens geven we een raming van de te verwachten budgettaire kosten en bespreken we de efficiëntie van de uitgaven.

Onze analyses suggereren dat de kinderarmoede niet statistisch significant daalt in het nieuwe kinderbijslagstelsel; alleen bij gezinnen met 1 kind zien we een statistisch significante daling van de armoede (van 12,3% in het huidige stelsel naar 10,7% in het nieuwe). Het nieuwe stelsel verkleint de armoedekloof wel voor kinderen en gezinnen met kinderen in het algemeen, maar niet voor eenoudergezinnen en grote gezinnen. In onze analyse keken we ook naar de verdeling van de kinderbijslagbedragen in het nieuwe stelsel over inkomensgroepen en gezinstypes. We vinden gezinnen die hogere bedragen dan in het huidige stelsel zullen krijgen in alle inkomensgroepen. Het grootste aandeel van de gezinnen die beter bedeeld zullen worden vinden we aan de uiteinden van de inkomensverdeling: bij de 10% armste gezinnen en bij de 20% rijkste gezinnen. Zij gaan er, meer nog dan de ruime middengroep, globaal op vooruit. Ondanks de ruimere sociale toeslagen zijn het voornamelijk de grote gezinnen die er in het nieuwe stelsel op achteruit zullen gaan. Bijna alle gezinnen met 1 kind gaan er op vooruit, terwijl 60% van de gezinnen met 2 kinderen en meer dan 70% van de grotere gezinnen er op achteruitgaan. Bovendien is het nieuwe systeem volgens onze inschatting niet volledig budgetneutraal en dus minder efficiënt wat armoedebestrijding betreft: er zijn per kind meer uitgaven nodig om eenzelfde daling van de kinderarmoede te bewerkstelligen.

Keywordsarmoede, kinderarmoede, kinderbijslag, microsimulatie, verdeling
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020