Overzicht:
Dr. Diana De Graeve

Office: S.B.232
Phone: +32 (0)3 265 41 70
E-mail: diana.degraeve@uantwerpen.be
Personal page
Bibliography

DIANA DE GRAEVEis hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en coördinator van het domein ‘gezondheid’ binnen het CSB. Ze startte haar carrière als onderzoeksassistent aan de School voor maatschappelijke gezondheidszorg (KULeuven) en behaalde in 1989 een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de UA met een verhandeling over de economische aspecten van geneesmiddelenconsumptie.  Haar onderzoek is gesitueerd binnen het domein van de gezondheidseconomie. In het verleden werd onder meer aandacht besteed aan financierings- en terugbeta-lingssystemen in de gezond-heidssector, kosten van HIV/AIDS en  ziekteverzuim. Lopend onderzoek is gericht op billijkheid in gezondheid en medische zorg en economische evaluatie van geneesmiddelen en nieuwe technieken. 

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020