Overzicht:
Kristel Bogaerts

KRISTEL BOGAERTS studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte als onderzoeksmedewerker bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck sinds 1998. Haar onderzoek spitste zich voornamelijk toe op arbeidsmarktgerelateerde thema’s zoals de werkloosheid(verzekering), het arbeidsaanbod en (financiële) incentieven voor tewerkstelling. Zij was tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de verdere uitbouw en de jaarlijkse actualisering van het Standaard Simulatiemodel Sociale Zekerheid STASIM.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020