Overzicht:

Bibliografie

Export 41 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Mussche, Ninke  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
Van Leeuwen, A., Mussche N., & Marx I. (2001).  Belgium. (Anheier, H.K., Ed.).Social Services in Europe. An Annotated Bibliography.. 44-54.
Mussche, N. (2010).  De grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel. De Vlaamse sociale bescherming en het territorialiteitsprincipe.. De gelaagde Welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?. 199-226. Abstract
Corluy, V., Mussche N., & Marx I. (2011).  Economische migratie of economiseren van migranten?. (Timmerman, Christiane, et al, Ed.).MInteGratie: over nieuwe vormen van migratie en integratie.
Marx, I., De Maesschalck V., & Mussche N. (2005).  Europe's new labour migration regimes. (De Smedt, Helma, Goossens, Luc, Timmerman, Christiane, Ed.).Unexpected approaches to the global society. 61-86.
Willemé, P., Geerts J., Cantillon B., & Mussche N. (2012).  Long-Term Care Financing in Belgium. (Costa-Font, Joan, Courbage, Christophe, Ed.).Financing Long-Term Care in Europe. Institutions, Markets and Models. p. 300-321.
Mussche, N. (2011).  Social citizenship vs. the territoriality principle: lessons for Flanders' solidarity circle. (Cantillon, Bea, Popelier, Patricia, Mussche, Ninke, Ed.).Social Federalism: The Creation of a Layered Welfare State. The Belgian case. p. 171-196.
Cantillon, B., Ghysels J., van Dam R., & Mussche N. (2001).  Social Protection, Gender and Poverty Issues. (Pieters, D., Ed.).Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium. 105-117.
Conference Proceedings
Marx, I., De Maesschalck V., & Mussche N. (2004).  Arbeidsmigratiebeleid in Europa. (Herremans, Wim, Ed.).Arbeidsmarktonderzoeksdag. 361-385.
CSB Bericht
International peer-reviewed journal article
Onderzoeksrapport
Other Journal Article
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020