Overzicht:

Gezin & zorg

Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag: uitwerken en simuleren van mogelijke en haalbare scenario's.

De doelstelling van het onderzoeksproject is tweeledig: 1) het uitwerken, valideren en evalueren van hervormingsvoorstellen van de kinderbijslag op Vlaams niveau; en 2) het in kaart brengen van de uitkomsten en knelpunten van het implementeren van een inkomenstoets (gerelateerd aan de gezinsgrootte) in de kinderbijslag op Vlaams niveau.
 

Kinderopvang in model : huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief

Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel over verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang.

De determinanten van zorgstrategieën bij laaggeschoolde vrouwen

Dit project rond laaggeschoolde moeders tracht via een analyse van verschillende databronnen nieuwe inzichten te verwerven in de lage tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde moeders in Vlaanderen en België. Gegevens uit de GEZO-databank laten ons toe de objectieve zorglast en de subjectieve zorgverantwoordelijkheid van moeders als beslissingsfactoren mee te nemen in de verklaring.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020