Overzicht:

Standaard Simulatiemodel Sociale Zekerheid STASIM

STASIM is een statisch standaardsimulatiemodel dat netto gezinsinkomens berekend uit sociale uitkeringen en uit arbeidsinkomens voor een breed scala van loonniveaus en gezinstypes (alleenstaanden, eenouders, koppels met en zonder kinderen ten laste, één- en tweeverdieners). Momenteel worden in het model diverse sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte- en invaliditeit, pensioenen, leefloon), fiscale en parafiscale lasten, kinderbijslagen en kinderopvangkosten opgenomen. Het model omvat de reglementering van 1989 tot op heden. De output van het model laat toe om sociale indicatoren te berekenen zoals de armoedekloof (afstand van het netto-gezinsinkomen tot de armoedelijn), netto-vervangingsratio's (verschil tussen het netto gezinsinkomen uit sociale zekerheid in % van het netto inkomen uit arbeid) en netto arbeidssurplusratio (verschil tussen het netto gezinsinkomen uit arbeid in % van het netto gezinsinkomen uit sociale zekerheid).

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020