Overzicht:

De Sociale Staat van Vlaanderen: Algemene bijdrage Inkomen en Armoede

Doel van dit project is om onder coördinatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (verder SVR genoemd) een tweejaarlijks rapport op te stellen waarin een “synthetische analyse” wordt gemaakt van de wetenschappelijke inzichten en analyses over de maatschappelijke situatie in Vlaanderen. De bijdrage van het CSB bestaat erin de specifieke een beeld te schetsen van het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Zijn er verschillen tussen groepen huishoudens en wat zijn

de redenen voor deze verschillen? Er zal ook ingegaan worden op de bestedingen van de huishoudens. Wat is het aandeel daarin van de verschillende uitgavenrubrieken (voeding, huisvesting,…)? Hoe is het gesteld met de armoedeproblematiek in Vlaanderen (de armoederisico‟s, de armoedepersistentie, de mobiliteit in en uit de armoede, het hebben van betalingsproblemen en overmatige schulden,…)? Op welke manier is armoede verbonden met achterstelling op andere levensdomeinen? Wat met de inkomensongelijkheid? Welke trends tekenen zich hier af? Word de rijken steeds rijker en de armen steeds armer? En wat kan er gezegd worden over de inter- en intragenerationale welvaartsdeling in Vlaanderen?

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020