Overzicht:

Bibliografie

Export 165 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Marx, Ive  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C
Cantillon, B., Marx I., Gijselinckx C., & Tan B. (1998).  De marginaliserng van de laaggeschoolden. (Vranken, Jan, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. 269-286.
Cantillon, B., & Marx I. (1995).  De nieuwe sociale kwestie. Samenleving en Politiek . 2(7), 28-34 .
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 13(3), 218-222. Abstract
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Sociale indicatoren 1976-1997. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 41(4), 747-800.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 27(254), 5-11.
Cantillon, B., Marx I., & Van den Bosch K. (1997).  The Challenge of Poverty and Social Exclusion. (OECD, Ed.).Towards 2000: The New Social Policy Agenda.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020