Overzicht:

De determinanten van zorgstrategieën bij laaggeschoolde vrouwen

Dit project rond laaggeschoolde moeders tracht via een analyse van verschillende databronnen nieuwe inzichten te verwerven in de lage tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde moeders in Vlaanderen en België. Gegevens uit de GEZO-databank laten ons toe de objectieve zorglast en de subjectieve zorgverantwoordelijkheid van moeders als beslissingsfactoren mee te nemen in de verklaring.

Met gegevens van de Europese Labour Force Survey kan bovendien bekeken worden waarom de Belgische situatie afwijkt van de ons omringende landen en met de gegevens van de SONAR-bevragingen, tenslotte, kan in kaart gebracht worden hoe de studieloopbaan en de beginnende beroepsloopbaan van invloed zijn op moederschap en de band met de arbeidsmarkt.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020