Overzicht:

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen

Dit doctoraat gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Het onderzoek beweegt zich op het snijvlak van de sociologie, de psychologie, de economie en de beleidswetenschappen.

Op systematische wijze, gebruik makend van empirische en experimentele methodologieën, worden verschillende plausibele mechanismen onderzocht ter verklaring van de socio-economische gradiënt in vaccinatiegedrag. Deze situeren zich zowel op individueel als op collectief niveau. Het relatief belang van economische, sociale en psychologische factoren wordt geëvalueerd, alsook de rol van sociale netwerken. Ook wordt bekeken of de lage vaccinatiegraad bij bepaalde groepen te wijten is aan een lagere kwaliteit of effectiviteit van de vaccinerende instanties.

 

In samenwerking met Prof. Dr. Pierre Vandamme (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA)

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020