Overzicht:

Leven aan de dop. De impact van werkloosheid op het inkomen in België in vergelijkend perspectief.

TitleLeven aan de dop. De impact van werkloosheid op het inkomen in België in vergelijkend perspectief.
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsVan Lancker, W., Marchal S., Schuerman N., Van Mechelen N., & Van Kerm P.
PublisherCentrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2015
Pagination1-24
Date Published06/2015
Abstract

In dit CSB Bericht wordt de inkomensbescherming van kwetsbare groepen werklozen onder de loep genomen. Hervormingen in de stelsel van werkloosheid in Europese landen worden over het algemeen gekenmerkt door een verstrenging en een verharding van het beleid. Dit uit zich onder meer in een grotere focus op arbeidsmarktintegratie en activering en een trend naar meer voorwaardelijkheid in het recht op werkloosheidsuitkeringen. De activeringsdruk op langdurig werklozen is toegenomen en de vrees leeft dat deze langdurig werklozen niet langer terechtkunnen in het stelsel van de werkloosheidsverzekering en daarom een beroep zullen moeten doen op het stelsel van de sociale bijstand (het leefloon). Maar wat betekent dit voor de inkomenspositie van deze gezinnen? In een eerste deel vergelijken we het stelsel van de werkloosheidsverzekering in België met drie landen uit de ‘kopgroep’ van Europa: Denemarken, Nederland en Zweden, waarbij we vooral aandacht besteden aan langdurige werkloosheid. Hoe verhoudt België zich tot deze welvaartsstaten betreffende de duur, de voorwaarden en de hoogte van de uitkeringen in het stelsel van de werkloosheid? In een tweede deel gaan we dieper in op de Belgische casus. Wat betekent langdurige werkloosheid voor het inkomen van verschillende gezinstypes, en hoe is dat geëvolueerd doorheen de tijd? Klopt het dat er almaar meer jongeren en langdurig werklozen al dan niet gedwongen een beroep zullen moeten doen op de sociale bijstand? En wat betekent de overgang van een werkloosheidsuitkering naar een bijstandsuitkering voor het beschikbare gezinsinkomen? De resultaten tonen dat de Belgische werkloosheidsverzekering de internationale trend naar meer voorwaardelijkheid en een grotere nadruk op activering volgt, zowel voor langdurig werklozen als voor schoolverlaters. Tegelijkertijd blijven de uitkeringsniveaus erg laag, zowel in internationaal perspectief als voor verschillende gezinstypes.

KeywordsActivering, armoede, inkomensbescherming, werkloosheid
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020