Overzicht:

Financiële werkprikkels en herverdeling onder Michel I

Attachment: 
TitleFinanciële werkprikkels en herverdeling onder Michel I
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsDecoster, A., Vanheukelom T., & Verbist G.
PublisherHerman Deleeck Centre for Social Policy
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2019
Pagination15
Date Published02/19
Abstract

Beleid doet er wel degelijk toe. Dat is een van de conclusies van de paper Which way the pendulum swings?, waarvan dit CSB Bericht een samenvatting is1. De jongste kwarteeuw werden de Belgische belastingen en uitkeringen herhaaldelijk bijgestuurd. De keuzes die elke regering daarbij maakte, zijn bepalend voor de koopkracht van gezinnen, en ook voor de mate waarin het – financieel – loont om te werken. In dit Bericht nemen we de beleidskeuzes van de regering Michel wat betreft belastingen en uitkeringen onder de loep. We vergelijken ze ook met de hervormingen van de vorige regeringen (1992- 1999; 1999-2007; 2007-2011; 2011-2014).
De regering ‘Michel’ heeft herhaaldelijk gesteld dat werken (meer) moet lonen. Eén van de belangrijke hervormingen die daarvoor over meerdere jaren werd uitgerold is de zogenaamde ‘tax shift’. Onze simulatieresultaten bevestigen dat dit de financiële prikkels om te werken verder verbeterd heeft. Een groot deel van de bevolking zag haar koopkracht toenemen door deze tax shift, en - in beperkte mate - ook door verhogingen van uitkeringen. Maar de verhoging van indirecte belastingen, samen met een uitholling van de kinderbijslagen in reële termen, hadden negatieve effecten op de koopkracht. In netto-termen wonnen de midden- en hogere inkomens meer dan de armere inkomensgroepen. Alle maatregelen samen hebben een fors budgettair prijskaartje.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020