Overzicht:
Tess Penne

Office: S.M.171
Phone: +32 (0)3 265 53 68
E-mail: tess.penne@uantwerpen.be
Personal page
Bibliography

Tess Penne behaalde in 2012 haar master sociologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2013 werkt ze als navorser aan het Centrum voor Sociaal Beleid. De eerste jaren focuste ze zich op de ontwikkeling en het gebruik van referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. In opdracht van VLAS (Vlaams Armoedesteunpunt), was ze mede verantwoordelijk voor het updaten van de referentiebudgetten en organiseerde hiervoor verschillende focusgroepen over heel Vlaanderen. De geüpdatete referentiebudgetten werden nadien gebruikt voor het testen van de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in Vlaanderen. Daarnaast werkte ze mee aan de coördinatie en ontwikkeling van cross-nationale referentiebudgetten in het kader van twee Europese projecten (ImPRovE en EU Reference Budget Network). In oktober 2015 startte ze als FWO aspirant met haar doctoraatsproject waarbij ze onderzoek doet naar het gebruik van referentiebudgetten voor de evaluatie van sociaal beleid en het meten van armoede. Meer specifiek, wil ze meer inzicht verwerven in de betaalbaarheid van publieke goederen en diensten en hun impact op de adequaatheid van Europese welvaartstaten.

 

Tess is sinds 2016 lid van de academische werkgroep van USAB (Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) van waaruit zij sociale stages organiseert voor studenten.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020