Overzicht:

De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?

Attachment: 
TitleDe gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsCantillon, B., Popelier P., & Mussche N.
Number of Pages286
PublisherIntersentia
Place PublishedAntwerpen
ISBN NumberISBN 978-94-0000-029-2
Abstract

In 1999 werd de Vlaamse zorgverzekering geïntroduceerd. De bevestiging daarvan door het Grondwettelijk Hof gaf vleugels aan de Vlaamse verzuchtingen naar een eigen sociaal beleid. Sociaal beleid is echter ingebed op verschillende niveaus: regionaal, federaal en Europees. Die gelaagdheid is een gegeven waarmee de uitbouw van een Vlaams sociaal beleid rekening moet houden. In dit boek gaan de auteurs kritisch in op de wijze waarop men in België omgaat met het gelaagd karakter van het sociaal beleid. Hoe kan, gezien de grote uitdaging van de vergrijzing, in de huidige Europese en Belgische context vorm worden gegeven aan een doelmatig sociaal beleid? Welke rol kan Vlaanderen spelen in dat complex gelaagd beleid? Op welk niveau zou een efficiënt en solidair sociaal beleid het best zijn zwaartepunt vinden? Welke grenzen worden gesteld door het federale en door het Europeesrechtelijke kader? Welke actoren bepalen de ruimte voor en de grenzen aan een Vlaams sociaal beleid?

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en wars van politieke dogma’s wordt in dit boek gepleit voor een meer genuanceerd discours over exclusieve bevoegdheden en homogene bevoegdheidspakketten.

URLhttp://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=101490
AttachmentSize
Burger Bestuur Beleid jrg. 6 nr. 4.pdf747.12 KB
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020