Overzicht:

Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van minimumbudgetten (de totale kostprijs van een korf van goederen en diensten, die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven in de huidige maatschappij) voor een groot aantal Belgische modelgezinnen.

Minimumbudgetten kunnen nuttig gebruikt worden voor (1) het meten van de omvang en de diepte van armoede en sociale uitsluiting, (2) als richtlijn bij de vaststeling van aanvullende steun, bij het bepalen van schuldafbetalingsplannen, bij de vastlegging van onderhoudsgelden, en dergelijke, (3) het evalueren van de doeltreffendheid van de minimum inkomensbescherming, (4) het aanmoedigen van Belgische en Europese beleidsvoerders om maatregelen te nemen voor een sociaal inclusieve samenleving. Het onderzoek vertrekt vanuit een algemene theorie over menselijke behoeften van Doyle & Gough (1991), aldus eerder werk van de Katholieke Hogeschool Kempen voortzettend.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020