Overzicht:

Open grenzen voor een leefbare welvaartsstaat

De centrale onderzoeksvraag betreft de mate waarin migranten een bijdrage kunnen leveren tot het financiële draagvlak voor de sociale zekerheid en tot het economische draagvlak voor de welvaartsstaat in het algemeen, met name dan in België. In welke mate kan migratie een oplossing vormen voor de economische en budgettaire knelpunten die zullen ontstaan door de vergrijzing?

Het onderzoek bestaat uit drie grote delen. In eerste instantie wordt een sociaal-economisch profiel van migranten opgesteld, met aandacht voor de verschillende soorten factoren zoals inkomensniveau, tewerkstelling, leeftijd, gezinssamenstelling, enz. Dit sociaal-economische profiel vormt de basis voor de tweede stap, nl. de afhankelijkheid van welvaartsuitkeringen door immigranten, en hun bijdragen aan de sociale zekerheid in kaart te brengen. In het derde deel trachten we de budgettaire effecten van immigranten bij hun binnenkomst en over hun resterende levenstermijn te ramen op basis van intergenerationele berekeningen. Het betreft een berekening van het verschil van de actuele waarde van de toekomstige belastingen minus de overdrachten en marginale overheidsconsumptie, incl. kosten en bijdragen van toekomstige kinderen.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020