Overzicht:

Bibliografie

Export 83 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Tim Goedemé  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
Van den Bosch, K., Storms B., Van Mechelen N., & Goedemé T. (2009).  Armoedegrenzen voor Europa. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 195-211.
Decancq, K., Goedemé T., Van den Bosch K., & Vanhille J. (2014).  The Evolution of Poverty in the European Union: Concepts, Measurement and Data. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Goedemé, T., & Raeymaeckers P. (2008).  Multidimensionele armoede bij ouderen in Oost-Europa. De impact van pensioenen en tewerkstelling. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 179-213.
Raeymaeckers, P., & Goedemé T. (2008).  Multidimensionele armoede in de Oost-Europese EU-lidstaten. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 151-177.
Conference Paper
CSB Bericht
International peer-reviewed journal article
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020