Overzicht:

Maternal employment: the impact of triple rationing in childcare in Flanders

TitleMaternal employment: the impact of triple rationing in childcare in Flanders
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsVandelannoote, D., Vanleenhove P., Decoster A., Ghysels J., & Verbist G.
PublisherCentrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2013
Date Published04/2013
Abstract

In dit CSB-Bericht bekijken we hoe het arbeidsaanbod van moeders beïnvloed wordt door de prijs en de beschikbaarheid van kinderopvangdiensten. De focus ligt hierbij op Vlaanderen, dat gekarakteriseerd wordt door een boven gemiddeld gebruik van kinderopvang, een ruime variatie aan aanbieders met verschillende prijsstructuren en een sterke overheidscontrole op de kwaliteit van kinderopvang.
De variatie in prijzen en gegevens over aanbodstekorten in de drie types van kinderopvang (formele kinderopvang, al dan niet gesubsidieerd en informele kinderopvang) op gemeentelijk niveau zijn gebruikt om veranderingen in het arbeidsaanbod van moeders te identificeren. Een discreet arbeidsaanbodmodel van het Van Soest (1995) type is uitgewerkt, zodat we rekening kunnen houden met enerzijds de heterogeniteit in kinderopvangprijzen en anderzijds ouders die al dan niet te maken hebben met aanbodstekorten in kinderopvang van elkaar kunnen onderscheiden. Een partial observability model (Poirier, 1980) is gebruikt om de kansen op aanbodstekorten in de verschillende types van kinderopvang afzonderlijk van elkaar te schatten.
De resultaten in dit bericht bevestigen eerder gedaan Duits en Italiaans onderzoek, met name beperkte arbeidsaanbodeffecten als men sleutelt aan de prijs van kinderopvang en een relatief groot effect als het aanbod van kinderopvangplaatsen wordt uitgebreid. Ons onderzoek toont aan dat de uitbreiding van kinderopvangplaatsen ook een significant effect kan hebben in een land met een bovengemiddeld gebruik van kinderopvang. Eerste budgettaire analyses geven aan dat een uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen gunstige gevolgen kan hebben voor de schatkist. Een toename van het arbeidsaanbod zorgt voor meer inkomsten uit belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, en deze overtreffen de kosten van een uitbreiding van het aantal beschikbare kinderopvangplaatsen.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020