Overzicht:

Bibliografie

Export 10 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Vandelannoote, Dieter  [Clear All Filters]
2015
2014
2013
2010
2009
Marx, I., & Vandelannoote D. (2009).  De arbeidssociologie in Vlaanderen 1984-2009, en daarna. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 25(3), 290-294 .
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020