Overzicht:

Leerstoel Herman Deleeck

De Leerstoel Herman Deleeck werd in 2012 met steun van de Universiteit Antwerpen en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen opgericht naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het CSB en ter herdenking van het overlijden van professor Deleeck tien jaar geleden. De eerste houder van de leerstoel is Prof. Dr. Frank Vandenbroucke. Op 31 oktober 2012 heeft de inaugurale lezing plaats gevonden.

 

 

Wie was Herman Deleeck? 

Curriculum Vitae Frank Vandenbroucke

Tekst: Strategische Keuzes voor het Sociaal Beleid

Neerslag van de inaugurale rede van Frank Vandenbroucke: de Actieve Welvaartsstaat Herbekeken

Nieuwe studie: kinderarmoede in België, Vlaanderen en Wallonië

 

Frank Vandenbroucke is de eerste houder van de Leerstoel Herman Deleeck aan het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. De leerstoel werd opgericht naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en ter herdenking van het overlijden 10 jaar geleden van Prof. Herman Deleeck, stichter van het Centrum voor Sociaal Beleid en pionier in het Belgische en Europese onderzoek naar sociaal beleid. Herman Deleeck heeft zich gedurende zijn gehele loopbaan ingezet om de onderzoeksgemeenschap, de beleidsmakers en het brede publiek te overtuigen van het belang van sociale herverdeling en sociale gelijkheid via de instituten van de welvaartsstaat. De leerstoel wil in deze traditie gerenommeerde deskundigen in het sociaal beleid een platform geven om hun expertise en ideeën wereldkundig te maken.

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck is overtuigd dat minister van staat Frank Vandenbroucke de aangewezen persoon is voor de leerstoel. Zijn jarenlange ervaring als politiek verantwoordelijke op alle niveaus, zijn sterke academische achtergrond en onderzoeksgerichtheid, en zijn publieke uitstraling zijn enorme troeven.

Prof. Frank Vandenbroucke is voor 95% hoogleraar aan de K.U.Leuven en doceert eveneens het vak Sociaal Economische Analyse in de interdisciplinaire opleiding Sociaal Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Frank Vandenbroucke doet onderzoek naar sociale ontwikkelingen in de lidstaten van de Europese Unie, zoals participatie op de arbeidsmarkt, inkomensontwikkeling en -verdeling, scholing, actief ouder worden, sociale bescherming enzovoort. Deze thema’s sluiten aan bij zijn doctoraat over sociale rechtvaardigheid dat hij in 1999 aan de universiteit van Oxford behaalde. Zijn onderzoek gebeurt in nauwe interdisciplinaire samenwerking met onderzoekers uit meerdere faculteiten van de Groep Humane Wetenschappen aan de K.U.Leuven. Onderzoek naar de sociale ontwikkelingen in Europa en de rol van de Europese Unie is belangrijk, meent Frank Vandenbroucke: “De Europese integratie heeft al lang invloed op de sociale ontwikkelingen in de lidstaten. Maar er is méér aan de hand dan dat. De Europese Unie zal niet uit de huidige impasse raken als ze niet in staat is een gemeenschappelijke richting uit te zetten voor de lidstaten, ook op sociaal vlak. Hoé dat precies moet gebeuren, is voor een deel onontgonnen terrein en zal de komende jaren voorwerp van veel discussie zijn.“

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020