Beleid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit

Om de balans in een nieuwe welvaartsstaat : een dynamische stelselvergelijking in vijf landen uit de kopgroep in Europa en hun prestaties op het vlak van oude en nieuwe sociale risico's

In respons op veranderende omgevingsfactoren heeft de nationale verzorgingsstaat in Europa de voorbije decennia wezenlijke veranderingen ondergaan. In essentie ging het daarbij om een transitie van een sociaal model met primaire focus op ‘passieve inkomensbescherming en -compensatie ex-post’, naar een zogenaamde sociale investeringsstaat

FLEMOSI: Een instrument voor ex ante evaluatie van sociaal-economisch beleid in Vlaanderen.

Dit onderzoeksproject is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Economische Studiën (KULeuven), het CSB (UA), Interface Demography (VUB), Universiteit van Luik en ISER (University of Essex).

Status Questionis van de Belgische Sociale Zekerheid

Dit project beoogt de uitwerking van een status questionis van de Belgische sociale zekerheid in al haar facetten. Deze wordt opgebouwd rond vier grote delen waarbinnen onder meer de vooropgestelde elementen inzake principes, doelstellingen, financiering, etc. aan bod zullen komen maar waarbinnen evenzeer aandacht zal besteed worden aan de institutionele vormgeving (opbouw, stelselkenmerken, etc.) van het stelsel, aan het sociaal zekerheidsbeleid alsook de maatschappelijke fenomenen en veranderingsprocessen die hierop van invloed zijn.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020