Overzicht:

Inkomen en diversiteit: onderzoek naar de inkomenspositie van migranten in België

TitleInkomen en diversiteit: onderzoek naar de inkomenspositie van migranten in België
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsCorluy, V., & Verbist G.
PublisherUA/Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2010
Numbermei/2
Date Published05/2010
Abstract

In deze bijdrage wordt, op basis van de gegevens van EU-SILC 2005, het socio-economische profiel van de huidige groep migranten vergeleken met dat van de autochtone bevolking. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de inkomenspositie en het armoederisico van beide groepen. Eén van de vragen die zich opdringt is of de geobserveerde verschillen toe te schrijven zijn aan uiteenlopende ‘inherente’ kenmerken (demografische karakteristieken, onderwijsniveau, ect.) dan wel of de verklaring eerder elders dient te worden gezocht. Om dit uit te klaren, worden de drijvende factoren inzake tewerkstellingskans en uitkeringsafhankelijkheid onderzocht. Gegeven de beperkte informatie in de EU-SILC-enquête over de migratie-achtergrond van de respondenten, is de analyse exploratief van aard.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020