Overzicht:
Dr. Karel Van den Bosch

KAREL VAN DEN BOSCH is ZAP-BOF en coördineert de onderzoeksdomeinen ‘armoede & inkomensverdeling’, ‘vergrijzing’ en ‘databanken & indicatoren’ van het CSB. Hij studeerde in 1985 af als Doctorandus in de Sociologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (Nederland). Na korte aanstellingen aan de Universiteiten van Tilburg en Nijmegen, begon hij in 1986 zijn loopbaan als onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid. In 1999 behaalde hij zijn doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (1999) met een proefschrift, getiteld, ‘Identifying the Poor, Using Subjective and Consensual measures’. Dit werk werd in 2000 bekroond met de Prijs P.W. Segers, en ook verwierf Van den Bosch daarmee de titel van Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij is projectleider en/of promotor van verscheidene projecten, waarvan CoViVE, een groot meerjarig project inzake de gevolgen van de vergrijzing voor Vlaanderen, het belangrijkste is (zie onder).

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020