Overzicht:

RVA panel: de samenstelling van een panel databestand voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA

Het doel van dit project is wetenschappelijke ondersteuning te verlenen aan de RVA bij het samenstellen van een paneldatabank van werklozen op basis van administratieve gegevens. Dit panel moet toelaten om arbeidsmarkttrajecten te analyseren van initieel uitkeringsgerechtigde werklozen. De databank zal een periode van 5 tot 10 jaar beslaan.

De wetenschappelijke ondersteuning behelst de steekproefopzet, de data-aanvraag, de voortzetting en het onderhoud van het panel, het gebruik van statistische verwerkingsprogramma's, het analyseren van de gegevens en het presenteren van de resultaten. Het project is een samenwerkingsverband tussen CSB en het steunpunt WSE.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020