Overzicht:

De arbeidsmarktpositie en -mobiliteit van migranten, en de baat van de welvaartsstaat.

In dit project onderzoeken we in eerste instantie de determinanten van de kloof op het gebied van arbeidsmarktposities en –transities tussen immigranten en autochtonen in België. Deze kloof is in geen enkel EU-land zo groot als in België. Voor onze studie

zullen we gebruik maken van een unieke databron, namelijk de bijzondere module van de Belgische Enquête naar Arbeidskrachten van het tweede semester 2008. Deze module focust op de arbeidsmarktsituatie van immigranten in België en is nog nauwelijks gebruikt voor academisch onderzoek. Zowel voor de statische (arbeidsmarktposities) als de dynamische analyse (transities) stellen we een determinantenmodel op. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de tweede onderzoeksvraag: in welke mate kan immigratie een bijdrage leveren tot het financiële draagvlak voor de sociale zekerheid in het algemeen en voor België in het bijzonder? Hiervoor gebruiken we zowel de gegevens van EAK als die van EU-SILC. Door middel van intergenerationele berekeningen maken we een raming van debudgettaire effecten van immigranten bij hun binnenkomst en over hun resterende levenstermijn.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020