Overzicht:

De sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen

TitleDe sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsCantillon, B., Ghysels J., Spiessens K., & Vercammen K.
PublisherUA/Berichten, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2010
Number08
Pagination15p.
Date Published09/2010
Full Text

In dit bericht onderzoeken we de sociaal-economische kenmerken van loopbaanonderbrekers
in de ruime zin van het woord: gebruikers van de stelsels voor loopbaanonderbreking,
tijdskrediet en ouderschapsverlof. Qua toelatingsvoorwaarden verschillen deze regelingen
enigszins van elkaar, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze ouders met (relatief) jonge
kinderen in staat stellen hun loopbaan tijdelijk te onderbreken. De voorbije jaren is het
gebruik van verlofstelsels spectaculair toegenomen, waardoor ze nu als een van de
belangrijkste regelingen voor de combinatie van arbeid en gezin gerekend mogen worden.
We bekijken de sociale differentiatie in de opname van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en
ouderschapsverlof. Daarbij stellen we de vraag naar de verdeling van de sociale uitgaven voor
deze regelingen naar inkomen en socio-professionele groepen. Deze verdelingsvraag is niet
vanzelfsprekend. Regelingen die de combinatie arbeid en gezin ondersteunen zijn immers niet
bedoeld om inkomens te (her)verdelen, maar om een hogere werkgelegenheid en een grotere
gelijkheid tussen tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Onderbrekingsregelingen
worden daarom meestal bestudeerd vanuit een genderperspectief of een
tewerkstellingsperspectief. Toch is de vraag naar wie de budgetten die hiervoor worden
ingezet gaan belangrijk : zij maken immers deel uit van het grote herverdelingsproces dat
begint bij het heffen van belastingen en sociale bijdragen en eindigt bij de toekenning van
sociale uitkeringen en het ter beschikking stellen van collectieve goederen en diensten.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020