Overzicht:

Indicatoren

De indicatoren die hier zijn verzameld bieden u een foto van de samenleving anno 2010 en moeten gezien worden als een kernachtige samenvatting van de architectuur van de welvaartsstaat. De data zijn geselecteerd door de medewerkers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck op basis van hun relevantie en tonen voor elk beschikbaar domein een overzicht van de belangrijkste indicatoren en gegevens. We proberen steeds de meest recente data weer te geven en waar nodig worden expliciete verwijzingen naar de originele databronnen gepresenteerd.

Elke indicatordomein wordt vergezeld van een korte introductie en elke individuele indicator van een korte uitleg. Wie vragen of problemen ondervindt bij het gebruik van de indicatorenwebsite, kan hier terecht.

 

Klik hier om de indicatorenwebsite te openen.

 

Op vraag van de Europese Commissie ontwikkelde het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck in 2009 een vademecum van de ‘Europese sociale indicatoren’. Deze indicatoren worden gebruikt in het kader van de Open Methode voor Coördinatie (OMC) Sociale Bescherming en Sociale Inclusie. De OMC is een proces van politieke coördinatie, waarbij lidstaten onderling vergelijken welk beleid ze voeren en wat daarvan de uitkomsten zijn. Het doel is na te gaan welke de meest doeltreffende beleidsmaatregelen zijn op vlak van sociale bescherming en sociale inclusie. In dit proces spelen internationaal vergelijkbare indicatoren een cruciale rol.

Het vademecum biedt een overzicht van dit politieke proces en van de methodologische principes die aan de basis liggen van de indicatorenset. Hierbij komen ook de belangrijkste databronnen (EU-SILC en EU-LFS) aan bod. Tot slot biedt het vademecum voor elk van de indicatoren een overzicht van de beleidsrelevantie en van methodologische aandachtspunten.
 

Vade-mecum of common indicators agreed in the context of the Open Method of Coordination on Social Protection and Social Inclusion

 

Bent u arm? Valt uw inkomen onder of boven de armoedegrens, en hoever zit u daar van af? De berekeningsmodule op onze website berekent die grenzen automatisch als de gezinssamenstelling wordt ingegeven en het nettomaandinkomen (waarin kinderbijslag, alimentatie, dertiende maand en maaltijdcheques verwerkt moeten worden). De module berekent hoeveel procent van de bevolking een lager inkomen heeft dan het uwe en hoeveel procent uw inkomen hoger ligt dan de armoedegrens.

 

Bepaal uw positie in de Belgische inkomensverdeling

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020