Overzicht:

The Active Welfare State Revisited

TitleThe Active Welfare State Revisited
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsVandenbroucke, F.
Number of Pages116
Publisherdie Keure
Place PublishedBrugge
ISBN Number9789048617647
URLhttp://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus/welzijnsrecht-856/the-active-welfare-state-revisited-4879
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020