Overzicht:

Veroudering

Major upgrade of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: Preparatory Phase (SHARE-PREP)

SHARE is verkozen als één van de grote Europese infra-structuurprojecten in het kader van ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure). Doel van dit project is de voorwaarden te creëren voor de voortzetting van SHARE op middellange termijn in financiële en wettelijke zin.

Armoede en inkomensongelijkheid bij ouderen, en armoede en arbeidsmarktparticipatie bij ouders en kinderen

Het onderzoeksplan heeft als thema "Pensioenen en inkomenspositie van ouderen, in België en de EU, nu en in de toekomst." De maatschappelijke context van de vergrijzing van de bevolking, mobiliteit en migratie (van buiten de EU), enz. vormt een uitdaging om het wettelijk pensioenstelsel betaalbaar én legitiem te houden, zonder stijging van de armoede onder ouderen. De wetenschappelijke uitdaging betreft een beter begrip van het effect van de welvaartsstaat op het feitelijke inkomen en welvaart, met bijzondere aandacht voor ongelijkheden in de inkomensverdeling.

Social and Economic impact of ageing in Flanders & Europe. How can policy at the Flemish level respond?

Een van de belangrijkste sociale uitdagingen voor Vlaanderen en Europa is aankomende veroudering van de bevolking. Doel van dit project is wetenschappelijke kennis aan te dragen om beleidsmakers te helpen bij de aanpak van drie grote beleidsproblemen:

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020