Overzicht:

Staten-Generaal voor Inburgering en Integratie

Op maandag 29 november 2010 zal een Staten-Generaal voor inburgering en integratie plaatsvinden. Deze heeft tot doel vertegenwoordigers van het middenveld, de integratie- en inburgeringsector, de onderwijswereld,

werkgeversorganisaties, vakbonden, organisaties van nieuwe Vlamingen, lokale besturen, beleidsmakers en academici samen brengen om concrete, realistische en constructieve aanbevelingen te doen om het integratiebeleid de komende jaren verder vorm te geven. Er wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij alle actoren niet alleen aanbevelingen doen aan de overheid, maar ook zelf concrete, realistische doelstellingen formuleren voor zichzelf, zodat integratie de facto een zaak van iedereen wordt.

 

De eerste Staten-Generaal wordt opgebouwd rond de thema’s werk, onderwijs, sociale cohesie en actief burgerschap.De werkgroep werk staat onder voorzitterschap van Prof. Ive Marx en zal tijdens de maanden september, oktober en  november een aantal keer samenkomen om dieper in te gaan op dit thema. De coördinatie en inhoudelijke opvolging van de werkzaamheden gebeuren vanuit het Centrum.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020