Overzicht:

Welvaart, inkomensverdeling en armoede in Vlaanderen in internationaal perspectief

Deze onderzoeksopdracht kadert in het grotere onderzoeksproject ‘De Sociale Staat van Vlaanderen 2011’ waarmee wordt beoogd om in één publicatie relevante wetenschappelijke inzichten en analyses samen

te brengen over de leefsituatie van het individu in Vlaanderen en dit vanuit meerdere levensdomeinen zijnde Onderwijs en vorming, Werk en arbeidsparticipatie,

Gezondheid en zorg, Wonen en woonomgeving, mobiliteit, Inkomen en armoede. De bijdrage van het Centrum kadert binnen dit laatste levendomein.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020