Overzicht:

De grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel. De Vlaamse sociale bescherming en het territorialiteitsprincipe.

TitleDe grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel. De Vlaamse sociale bescherming en het territorialiteitsprincipe.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsMussche, N.
Book TitleDe gelaagde Welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?
Pagination199-226
PublisherIntersentia
Place PublishedAntwerpen
Abstract

Deze bijdrage onderzoekt de grenzen van het sociaal burgerschap in een federale staat als België in het licht van de geschiedenis van de Belgische sociale zekerheid. Deze geschiedenis toont aan dat men misschien wel retorisch sociaal burgerschap creëerde door de ontwikkeling van de welvaartsstaat, maar dat men in feite een territoriale sociale zekerheid uitbouwde: alle personen die een band hadden met het territorium door werk of arbeid werden sociale rechten toegekend. Dit principe is van belang voor deelentiteiten (zoals Vlaanderen) wanneer zij hun eigen sociale bescherming willen uitbouwen.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020