Overzicht:

Het leefloon en alternatieven voor de SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen.

TitleHet leefloon en alternatieven voor de SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen.
Publication TypeOnderzoeksrapport
AuthorsDe Vil, G., & Van Mechelen N.
ISBN NumberISBN-13: 978-90-5130-691-0
PublisherKoning Boudewijnstichting
Place PublishedBrussel
Year of Publication2010
Pagination35p.
Date Publishedjuni 2010
Abstract

Om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk financieel
aantrekkelijk te maken, voorziet de huidige regelgeving dat bij de
berekening van de bestaansmiddelen, en dus het recht op leefloon,
inkomens uit werk of beroepsopleiding tot op zekere hoogte vrijgesteld
worden. Dit is de zogenaamde Socio-Professionele Integratie (SPI) -
vrijstelling. Onder meer omwille van het forfaitaire karakter, kampt het
systeem van de SPI-vrijstelling met een aantal beperkingen. In dit
rapport analyseren we de inactiviteitsvallen voor leefloners. We
berekenen voor een aantal typegezinnen het verschil in netto inkomen
bij niet werken, deeltijds werken en voltijds werken. Daarnaast
simuleren we voor dezelfde gezinstypes het netto inkomen op basis van
alternatieve systemen voor de SPI-vrijstelling. We baseren ons hiervoor
op de vrijstellingen van arbeidsinkomens voor bijstandsgerechtigden die
bestaan in Frankrijk, Nederland en Duitsland. We onderzoeken welke
impact deze systemen zouden kunnen hebben op de inkomenssituatie
van leefloners in België – dit is, indien ze in België toegepast zouden
worden, ter vervanging van de huidige SPI-vrijstelling.
Dit rapport bundelt de belangrijkste resultaten van twee voorgaande
rapporten waarin bovenstaande onderzoeksvragen geanalyseerd
werden. Het onderzoek werd gerealiseerd door het Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck1 en het Federaal Planbureau2 op vraag
van de Koning Boudewijnstichting.

Citation Key1103
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020