Overzicht:

De geografie van de sociale zekerheid in België

Attachment: 
TitleDe geografie van de sociale zekerheid in België
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsCantillon, B., De Blust S., & Van den Heede A.
PublisherUA/Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Year of Publication2010
Date Published07/2010
Abstract

Stelsels van sociale zekerheid genereren herverdelingen van inkomens tussen regionale entiteiten. De systemen van inter-persoonlijke herverdeling geven aanleiding tot geldstromen tussen de verschillende deelgebieden van een land in de mate dat i) sociale risico’s ongelijk verdeeld zijn over de regio’s en/of ii) de capaciteit om bij te dragen aan de stelsels van sociale zekerheid regionaal verschilt en/of iii) er verschillen zijn in de uitvoeringswijze van de stelsels van de sociale zekerheid en/of in de inhoud van het flankerende beleid (bv. arbeidsbemiddeling, onderwijs, etc.).
In België wordt daarbij doorgaans gekeken naar de transferten tussen de politiek relevante deelentiteiten, Vlaanderen en Wallonië. In dit CSB-Bericht schetsen B. Cantillon, S. De Blust en A. Van den Heede de geografische structuur van de inter-persoonlijke transfers door de verdeling van sociale zekerheidsbijdragen en uitkeringen op gemeentelijk niveau in kaart te brengen.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020