Overzicht:

Aanwerven zonder hinderpalen. Armoedebestrijding bij mensen met een atypisch curriculum.

Leemtes in de chronologische opbouw van curricula vitae kunnen een belangrijke drempel vormen voor de opbouw van beroepsloopbanen. Ondanks alle begeleidingsmaatregelen en beleid van ‘sluitende aanpak’ vinden mensen met een atypisch curriculum (in de zin dat het leemtes bevat in de tijd) vaak moeilijk een job.

Vooral wanneer een hiaat in een C.V. niet kan verklaard worden door een maatschappelijk aanvaarde activiteit zoals een opleiding, lijkt de situatie problematisch. Mensen in degelijke situaties zijn dan ook vaak noodgedwongen aangewezen op structurele werkloosheid of op een arbeidsplaats in de sector van de sociale tewerkstelling. Dit onderzoeksproject beoogt deze problematiek in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren.

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020