Overzicht:

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen

Om de Vlaamse werkzaamheidsgraad te verhogen tot de gestelde doelstelling in de Lissabonstrategie, een werkzaamheidsgraad van 70% in 2010, is het noodzakelijk alle mogelijke pistes te bewandelen. Er dient een beleid gevoerd te worden dat de toegang tot de arbeidsmarkt maximaal openstelt voor alle werkzoekenden. Het potentieel voor een verhoging van de (algemene) werkzaamheidsgraad kan zo gezocht worden in een groep als de (arbeids)gehandicapten, die bijzondere problemen op de arbeidsmarkt ervaart.

Dit project brengt de bestaande obstakels en activiteitsvallen in kaart die arbeidsgehandicapten ervaren bij de verschillende stappen richting arbeidsmarkt. Zowel op het vlak van toeleiding, opleiding, werkervaring en (her)tewerkstelling maken we een inventaris van de beperkingen, zowel financiële en niet-financiële. Het financiële aspect van een stap naar tewerkstelling wordt daarnaast aan de hand van standaardsimulaties uitgebreid becijferd.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020