Overzicht:
Dr. Gerlinde Verbist

Office: M.179
Phone: +32 (0)3 265 55 53
E-mail: gerlinde.verbist@uantwerpen.be
Personal page
Bibliography

Gerlinde Verbist is senior onderzoeker en coördinator van de onderzoeksdomeinen ‘onderwijs’ ‘migratie’ en ‘simulatiemodellen’ van het CSB. Zij is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en werkzaam op het CSB sinds 1992. In het kader van haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde zij o.m. het microsimulatiemodel MISIM. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses situeren zich binnen het domein van modelleren en toepassen van microsimulatiemodellen, de meting van inkomensongelijkheid en de effecten van belastingbeleid, en de interactie tussen migratie en de welvaartsstaat. Zij is lid van verschillende internationale onderzoeksnetwerken (EUROMOD, ECINEQ, IARIW, EQUALSOC, GINI) en werkte deeltijds voor de Social Policy Division van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020