Overzicht:

Want aan eenieder die heeft zal gegeven worden: het Belgische systeem van dienstencheques

TitleWant aan eenieder die heeft zal gegeven worden: het Belgische systeem van dienstencheques
Publication TypeCSB Bericht
AuthorsMarx, I., & Vandelannoote D.
PublisherCentrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2015
Date Published02/2015
Abstract

In dit CSB Bericht wordt het Belgische dienstencheque systeem kritisch onder de loep genomen. Waar het systeem op het eerste zicht zeer succesvol is gebleken (volgens sommigen zelfs de meest succesvolle tewerkstellingsmaatregel ooit genomen in België), zijn er toch een aantal problemen en uitdagingen merkbaar. Zo bestond de instroom in het dienstencheque systeem in de eerste jaren voornamelijk uit inactieven. Recent is er meer instroom van mensen die reeds aan het werk zijn, vaak met een vast contract. Daarnaast blijven werknemers langer in het sterk gesubsidieerde systeem van dienstencheques hangen, met een zeer beperkte doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt tot gevolg. Een van de doelstellingen van het dienstencheque systeem was nu net het bevorderen van deze doorstroom. De laatste jaren is echter het omgekeerde zichtbaar, met name dat werknemers de overstap maken van de reguliere arbeidsmarkt naar dienstencheque jobs. Een andere trend die de auteurs zorgen baart is dat dienstencheque werknemers taken overnemen van opgeleide werknemers in de reguliere arbeidsmarkt. Zowel bij de verzorging van ouderen en zieken als in de kinderopvang gebeurt dit, al is de exacte schaal hiervan zeer moeilijk in te schatten.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020