Overzicht:

De Werkende Armen in Vlaanderen. Een vergeten groep?

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat België een relatief samengedrukte loonstructuur heeft, samen met een relatief laag percentage van mensen die werken voor een laag loon. Armoederisico’s voor werkenden zijn in vergelijking met andere landen ook eerder laag.

Toch vormt de groep ‘werkende armen’ een belangrijk segment van de bevolking op actieve leeftijd die in armoede leeft. Het project beoogt een gedetailleerde profielschets van de werkende armen in Vlaanderen en een internationale situering van het fenomeen. Het Vlaams beleid, en de effectiviteit daarvan, worden empirisch geevalueerd en gebenchmarked in een internationaal vergelijkende context.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020